Agencja Ochrony Osób i Mienia "SIMPLEX" Sp. z o.o. powstała w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest firmą opartą wyłącznie na kapitale polskim. Podstawowym celem który przyjęła Agencja oprócz komercji jest wspomaganie sił porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakresie przewidzianym prawem i przy zachowaniu apolityczności.
Udziałowcami firmy są doświadczeni pracownicy (głównie prawnicy) działający w tej branży od 1989 roku.
Spółka działa na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za numerem K - 774/91. (uprzednia) L - 0957/00 (obecna).
Agencja jest członkiem zbiorowym Konfederacji Pracodawców Polskich, była członkiem założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia, członkiem Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA .
Podstawowym celem Agencji jest podnoszenie na wyższy poziom świadczonych usług, dbanie o ich profesjonalne wykonanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, a także eliminowanie zachowań nie- praworządnych i nagannych.
Wszystkie prowadzone przez naszą Agencję działania gwarantują nienaruszalność praw i wolności obywateli.
Agencję SIMPLEX można zaliczyć do średniej wielkości firm działających w tej branży . Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uważamy, że taka wielkość zatrudnienia pozwala na "panowanie" Zarządu nad przede wszystkim solidnością świadczonych usług. W związku z powyższym prowadzone przez SIMPLEX zlecenia (na które jesteśmy w stanie przedstawić referencje) charakteryzują się terminowym i rzetelnym świadczeniem usług, wysoką kulturą obsługi, bezpieczeństwem oraz konkurencyjnością cen. Posiadany sprzęt, nowoczesne środki transportu, łączności i informatyki oraz odpowiednio wykwalifikowani, wyposażeni i wyszkoleni pracownicy w pełni gwarantują bezpieczeństwo i wysoki poziom świadczenia usług.
Działalność firmy ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowo - deliktowej w SOPOCKIM TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM ERGO "HESTIA" S.A.
Dla klientów korzystających z naszych usług HESTIA S.A. stosuje korzystne zniżki w ubezpieczeniach majątkowych.