Inkasowanie walorów pieniężnych polega na codziennym lub systematycznym odbiorze z sieci placówek handlowych, punktów usługowych, kas itp. wpłat gotówkowych, czeków i innych walorów oraz przewiezienie ich pod konwojem do banku lub wskazanego miejsca w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Każdorazowo pracownicy Agencji kwitują odbiór walorów w placówce Zleceniodawcy a następnie dostarczają pokwitowanie banku (lub inne) potwierdzające wykonanie zlecenia. W powyższej formie odbioru walorów nie jest wymagany udział pracowników Zleceniodawcy.

Konwojowanie walorów pieniężnych polega na przewozie i konwoju walorów pieniężnych z placówek Zleceniodawcy do i z banku lub innych jednostek. Konwój odbywa się z reguły z udziałem pracownika Zleceniodawcy, który upoważniony jest do dokonywania czynności, których Agencja sama nie może dokonać (np. odbiór z banku gotówki na wypłatę).