Ochrona osobista polega na fizycznej obecności agentów ochrony w pobliżu osoby ochranianej przez cały czas trwania zlecenia. Ochrona ta może również obejmować przewóz ochranianej osoby samochodami firmy SIMPLEX, łącznie z agentami ochrony.