Poprzez ochronę stacjonarną rozumiemy ochronę zarówno budynków przemysłowych, handlowych usługowych jak też banków, rezydencji, mieszkań, parkingów, działek itp. Pod tym pojęciem rozumiemy również tworzenie całych systemów ochrony i zabezpieczenia np. przedsiębiorstw, osiedli, placówek handlowych, wyznaczonych terenów itp. Ochrona obiektów realizowana może być w różnych formach, i tak:
  • poprzez stałą obecność agentów ochrony w określonym czasie i wyznaczonym miejscu, celem udaremnienia lub odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie osób w tym miejscu przebywających a także na mienie tam znajdujące się, celem udaremnienia jego zaboru lub uszkodzenia,
  • poprzez lotne patrole samochodowe (np. przy ochronie osiedla, sieci placówek , terenu budowy) wsparte systemami elektronicznego i radiowego powiadamiania o nadzwyczajnych wydarzeniach,
  • instalację systemów alarmowych i monitorowania stosownie do życzeń Zleceniodawcy.