AGENCI OCHRONY
Agencja SIMPLEX dysponuje sprawnymi, odpowiednio wykwalifikowanymi i przeszkolonymi agentami ochrony, których postawa etyczna i moralna daje pełną gwarancję rzetelnego świadczenia usług. Pracownicy zatrudnieni w naszej Agencji muszą spełniać m.in. następujące wymagania:
 • wiek 20 - 45 lat
 • posiadać licencję I lub II stopnia (przy ochronie obiektów
  podlegających obowiązkowej ochroni i konwojowaniu wartości
  pieniężnych),
 • niekaralność potwierdzona dokumentem z Krajowego Rejestru
  Karnego,
 • dobre opinie z poprzednich miejsc pracy i udokumentowany przebieg
  pracy zawodowej,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę w agencji ochrony - potwierdzony przez uprawnionego lekarza,
 • kultura osobista, miła powierzchowność i stanowczość,
 • przestrzeganie zasad tajemnicy państwowej i służbowej.

WYPOSAŻENIE AGENTÓW OCHRONY
 • jednolite umundurowanie polowe lub galowe (letnie, zimowe),
 • oznakowanie identyfikatorem,
 • broń palna , prawnie dopuszczone środki przymusu bezpośredniego (pałki, kajdanki, miotacze gazu i żelu),- używane przy konwojowaniu wartości pieniężnych lub ochronie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • latarki halogenowe,
 • prawnie dopuszczone środki łączności (stacjonarne lub nasobne ? z wydzielonym zakresem częstotliwości) zarówno do porozumiewania się między sobą, jak też centralą Agencji i służbami dyżurnymi jak też Policją,
 • kamizelki kuloodporne, hełmy, broń maszynowa ( używane przy konwojowaniu wartości pieniężnych).